Yalın Üretim yani Lean Production Toyota fabrikalarında ortaya çıkan bir kavramdır. Toyota Production System olarak da bilinmektedir.

Üretim belli bir kaynakla, belli bir sürede ve belli bir maliyet ile müşteri beklentisini karşılamak olarak basitçe düşünülürse, Yalın Üretim de tüm bu üretim için kullanılan unsurların yalınlaştırılmasıdır. Yani Yalın Üretim az sayıda kaynak kullanarak, kısa bir sürede, en ucuz ve en hatasız üretim ile müşteri beklentisini karşılamaktır.

Yalın Üretim felsefesini hayata geçirebilen şirketlerin sahip olduğu en önemli avantaj müşteri memnuniyetidir. Çünkü daha az hata ve tamir ile kalite artar, daha az stok ile maliyetler azalır. Alan kazanımı oldukça verimli çalışma ortamı oluşur, kapasite ve performans arttıkça daha fazla çıktı ile hem müşteri hem de çalışan memnuniyeti artar.

Yalın Üretim eğitiminde de bu felsefe ışığında teorik bilgiler işlendikten sonra pratikte vaka çalışmaları ile yapılmaktadır. Felsefeyi öğrenmek ve vaka çalışmaları ile pekiştirmek isteyen çalışanlar ve özellikle yönetici adayları için verilen eğitimlerdir.

Eğitim kapsamında aşağıdaki içerikler mevcuttur.

 • Yalın Üretim – Temel
 • Kaizen- “Bir Fikrim Var”
 • Yerinde Kalite “Ben Ürettim Ben Kontrol ettim “(Temel)
 • Standart İş
 • İşbaşı Öğretim
 • Problem Çözme Teknikleri (Temel)
 • 5 S & Görsel Yönetim
 • SMED(Tekli Dakikalarda Model Değişimi)
 • Yalın Liderlik
 • Hat Yönetimi
 • Verimlilik Artırma Teknikleri