Bu zamana kadar yürüttüğümüz projelerimiz otomasyon hizmetleri, yeni ürün ve/veya proje devreye alma üzerinedir. Clavis olarak misyonumuz müşteri ile tedarikçi arasında bir köprü görevi görüp, müşterinin ihtiyacına yönelik projeleri yönetmek ve eğitimlerini de vererek müşteriye teslimini sağlamaktır.

Projeler yürürlükte olan üretime ait iyileştirme ve verimlilik artırma olabileceği gibi yeni devreye alma süreçleri de olabilmektedir.

Bu nedenle bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz proje yönetimi faaliyet aşamalarımızı 5 ana başlıkta özleyebiliriz:

  1. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların devreye almak istedikleri veya gerçekleştirmek istedikleri projelere ait iş analizlerini yaparak ihtiyacı belirleriz.
  2. Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda fizibiliteyi oluşturur ve projenin getirisi ile ilgili sonuçları değerlendiririz.
  3. Projede istenirse gerekli satın alma şartnamesini yazar, ön tasarım onayı müşteriden alındıktan sonra maliyet optimizasyonu yaparız.
  4. Maliyetler uygun görüldüğünde proje planı oluşturarak planını takip ederiz.
  5. Nihai projenin kurulumu ile devreye alma onaylarını alır, gerekli eğitimleri verir ve projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda aktif rol oynarız.

Yaptığımız projelerde temel amacımız istenilen seviyede üretime geçmeden önce gerekli ekipmanları doğru olarak belirleyerek, müşteri beklentisini zamanında karşılamak, üretici ile müşteri arasında köprü görevi görerek hem müşterinin beklentisini tam anlamıyla karşılamak, aynı zamanda çözüm üreten firmaların doğru şartnameye doğru teklif verebilmelerini sağlamaktır. Bu sayede her iki taraf için de verimlilik ve kalite artarken yaşanabilecek zaman kayıpları minimize edilmiş olmaktadır.