Jishuken’in anlaşılabilmesi için Yalın Üretim felsefesi ve sürekli iyileştirme kavramlarının iyi bilinmesi son derece önemlidir. Yalın üretim katma değeri olmayan her bir aktivitenin azaltılması/yok edilmesi olarak bilinmekte, Kazien ise ileriye doğru değişim anlamına gelmekte ve sürekli iyileştirme olarak bilinmektedir.

Japon felsefesine göre tüm bu kavramları uygulamak için herkesin katılımı çok önemlidir. Jishuken kelime anlamı olarak “özerklik “, “kendi başına yapma” olup, iyileştirme odaklıdır. Yöneticilerinde dahil olduğu bir iyileştirme tekniğidir.

Problemleri yaparak ve öğrenerek yerinde çözme mantığına dayanmaktadır. Bu çerçevede bakılırsa Jishuken aynı zamanda bir lider geliştirme felsefesidir.

Bu eğitimin içeriğinde aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

  • Yalın Üretim Sistemi
  • Standartlaştırılmış İş
  • Standart Form
  • Jidoka (Hatasızlaştırma,Andon)
  • JIT – Heijunka (Kanban-Sıralı Üretim)
  • Esnek İşgücü Hattı
  • Malzeme& Bilgi Akışı (M&I)
  • Kaizen Düşünce Şekli